Nieuwsbrief Vlamo Antwerpen

Nieuwsbrief maart 2020

NIEUWS UIT HET TREFPUNT

Het trefpunt in Westerlo, Boerenkrijglaan 61 is bemand/bevrouwd elke dinsdagvoormiddag, woensdag en donderdag door onze trefpuntmedewerkster Ilse Horemans.
Op de andere dagen worden de e-mailberichten opgevolgd en worden de dringende zaken behandeld. 
Contact: antwerpen@vlamo.be

BELANGRIJKE OPMERKING !!

Zeer regelmatig ondervinden wij dat aanvragen te laat worden ingediend om nog fatsoenlijk
afgehandeld te kunnen worden.
Hierbij nog eens de deadlines :

•    Aanvraag eretekens : minimum 1 maand op voorhand
•    Aanvraag ondersteuning door deskundige : minimum  1 maand op voorhand
•    Aanvraag muziekkamp/play-in : minimum 1maand op voorhand
•    Aanvraag jubileumsubsidie : minimum 2 maanden op voorhand
•    Aanvraag inrichten evaluatieconcerten : minimum  3 maanden op voorhand

Gezien de werklast voor het trefpunt worden vanaf nu GEEN UITZONDERINGEN meer toegestaan.

NIEUWS UIT HET BESTUUR (vroeger Raad van Bestuur)

Op woensdag 19 februari kwam de Algemene Vergadering van VLAMO Antwerpen vzw bijeen. 
Volgende ontslagen uit Het Bestuur werden officieel genoteerd: Chris Maes, Liliane Coomans, Paul Wagemans en Jean-Paul Vanreppelen.
Tevens treden volgende nieuwe leden toe tot Het Bestuur: Nancy Van Dyck en Hilde Broeckx. 
Liliane Coomans, Paul Wagemans, Jean-Paul Vanreppelen, Beatrijs Leflot, Theo Ruttens en Helga Gebruers namen tevens ontslag uit de Algemene Vergadering

NIEUW!

Er werden nieuwe reglementen uitgewerkt voor de “evaluatieconcerten” en voor “jeugdorkestenfestivals”. Deelnemende orkesten ontvangen een all-in vergoeding van 600 euro. Je leest er hier alles over. 
Een vereniging die een evaluatieconcert wenst te organiseren, ontvangt hiervoor een forfaitaire onkostenvergoeding van 300 euro. 

JAARPLAN 2020

Mogelijkheden tot optreden en/of organiseren: 

Volgende evaluatieconcerten werden reeds gepland: 

 • Op zaterdag 14 maart 2020 in De Kruierie in Balen. Organisator Muzikalo vzw Olmen. 
 • Op zondag 25 oktober 2020 in het O.C. van Kasterlee. Organisator De Kemp’ner Muzikanten.
 • Op zondag 15 november 2020 in de Akerzaal in Ekeren. Organisator KH Labore et Constantia. 
 • Op zondag 22 november 2020 in de parochiezaal van Wiekevorst. Organisator Brass Band Heist. 

Inschrijven via antwerpen@vlamo.be

Te noteren! Evaluatieconcerten staan steeds open voor alle disciplines.
Het reglement 'evaluatieconcerten en het 'Antwerps addendum'. 

 • Het is nog steeds niet zeker of de Cultuurmarkt in Antwerpen op 30 augustus 2020 zal plaatsvinden. 
 • Op zondag 27 september 2020 wordt de provinciale wedstrijd MajoTwirl georganiseerd te Balen. 
 • Op zondag 8 november 2020 wordt er terug een Jeugdorkestenfestival georganiseerd.
  Deze keer in samenwerking met de KKH Verenigde Vrienden Hemiksem. Dit vindt plaats in zaal Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem.
  Inschrijven via antwerpen@vlamo.be. Zoals steeds worden de deelnemers verzocht een thema uit te werken voor hun optreden. Dit jaar kozen we voor 'de Seizoenen'.
  Bekijk zeker het reglement jeugdorkestenfestival. 
 • Op zondag 6 december 2020 organiseren wij het tweejaarlijks Bigbandfestival in cc ’t Getouw te Mol. Dit festival gaat door in de vorm van een evaluatieconcert. Graag deelnemen? Aanmelden via antwerpen@vlamo.be

ONDERSTEUNINGEN

Voor 2020 voorzien wij een verhoging van het aantal uren dat per orkest kan aangevraagd worden.
Je vereniging kan nu 14 uur ondersteuning door een deskundige aanvragen. Indien je aan een evaluatieconcert of wedstrijd deelneemt, worden hier nog eens 2 uur aan toegevoegd te nemen binnen de 2 maanden voorafgaand aan het evaluatieconcert.


NIEUWS UIT DE MAJO TWIRL WERELD

In 2020 worden er nog techniektrainingen voorzien op de volgende zondagen: 5 april, 3 mei en 24 mei. 
Het provinciaal kampioenschap heeft plaats op 27 september 2020 in Balen. 
Graag meer inlichtingen? Contacteer krista_vanormelingen@yahoo.com


SENIORENORKEST

Het VLAMO seniorenorkest is in volle voorbereiding voor haar komende activiteiten.
Voor 2020 staat al een concert met 3 seniorenorkesten gepland in Helmond (Nederland) (deze werd ondertussen door de Coronacrisis afgelast) en warmen zij zich op voor een concertreis met 3 concerten in juni naar de Moezel.
Interesse om dit orkest te vervoegen? Kom dan vrijblijvend een kijkje nemen op de repetitie in het parochiecentrum van Lille, telkens van 13u30 tot 17u30 (met pauze).
Onze dirigent Nico Neyens zal je van harte begroeten.
Inlichtingen bij Willy De Wachter, 0473 96 54 18 of willy.de.wachter@telenet.be.