Nieuwsbrief Vlamo Antwerpen

Nieuwsbrief december 2019

NIEUWS UIT HET TREFPUNT

Het trefpunt in Westerlo, Boerenkrijglaan 61 is bemand/bevrouwd elke dinsdagvoormiddag, donderdag en vrijdag door onze trefpuntmedewerkster ILSE HOREMANS.
Op de andere dagen worden de emailberichten opgevolgd en worden de dringende zaken onmiddellijk behandeld. 
Tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsperiode zijn we gesloten tussen 24/12/2019 en 6/1/2020. antwerpen@vlamo.be

BELANGRIJKE OPMERKING !!

Zeer regelmatig ondervinden wij dat aanvragen te laat worden ingediend om nog fatsoenlijk afgehandeld  te kunnen worden. Hierbij nog eens de deadlines :

•    Aanvraag eretekens : minimum 1 maand op voorhand
•    Aanvraag ondersteuning door deskundige : minimum  1 maand op voorhand
•    Aanvraag muziekkamp/play-in : minimum 1maand op voorhand
•    Aanvraag jubileumsubsidie : minimum 2 maanden op voorhand
•    Aanvraag inrichten evaluatieconcerten : minimum  3 maanden op voorhand

Gezien de werklast voor het trefpunt worden vanaf nu GEEN UITZONDERINGEN meer toegestaan.

NIEUW !

Er werden nieuwe reglementen uitgewerkt voor de “EVALUATIECONCERTEN” en voor het “JEUGDORKESTENFESTIVAL”. Het reglement evaluatieconcerten kan je HIER terugvinden. Het reglement en de inschrijvingsformulieren kan je ook aanvragen op het trefpunt: antwerpen@vlamo.be 
Belangrijk : uw orkest ontvangt voor deelname nu 600 euro.
Een vereniging die een Evaluatieconcert wenst in te richten ontvangt hiervoor een forfaitaire onkostenvergoeding van 300 euro.

JAARPLAN 2020

Mogelijkheden tot optreden en/of organiseren:  
1.    De provinciale wedstrijden voor solisten en kleine ensembles van VLAMO Antwerpen vinden plaats op zondag 9 februari
       in de M.A. van Hemiksem voor houtblazers en percussie en op zondag 16 februari in de M.A. te Geel voor koperblazers
       en STT (o.v.) De inschrijvingen werden afgesloten op 30/11/2019.

2.    VLAMO KOMT NAAR JE TOE (VKNJT) wordt georganiseerd op volgende dagen :
       A.    Op maandag 9 maart 2020 in de zaal Ruggehof, Frans Van Dijckstraat 46 te 2100 Deurne.
       B.    Op dinsdag 10 maart 2020 in O.C. Tijl4, Boeretangsedreef 69, 2480 Dessel.
       C.    Op woensdag 11 maart 2020 in het lokaal van KH Rupelzonen, z/n, Acacialaan, 2850 Boom
              (in het park naast het voetbalstadion)

      Op vraag van enkele verenigingen werken we dit jaar niet met een vast thema.
      Het is de bedoeling dat, via een vrijblijvend gesprek, de aanwezige orkesten onderling hun werking met mekaar
      kunnen toetsen en van mekaar kunnen leren. VKNJT start steeds om 20.00 uur.

3.    Volgende evaluatieconcerten werden reeds gepland :

  • Op zondag 9 februari 2020 in Hoogstraten. Inrichters Brassband Borderbrass.
  • Op zaterdag 14 maart 2020 in Balen. Inrichters Muzikalo vzw. Olmen
  • Op 25 oktober 2020 in het O.C. van Tielen. Inrichters zijn De Kemp’ner Muzikanten. Inschrijven via antwerpen@vlamo.be

    Te noteren : Evaluatieconcerten staan steeds open voor alle disciplines!

4.    In het najaar kan nog 1 evaluatieconcert georganiseerd worden.
       Zowel kandidaturen voor de inrichting of aanvragen tot deelname kunnen ten laatste 3 maand vooraf ingediend worden
       op het trefpunt  antwerpen@vlamo.be

5.    De Cultuurmarkt in Antwerpen heeft plaats op 30 augustus 2020. (onder voorbehoud)

6.    Op zondag 27 september 2020 wordt de provinciale wedstrijd Majo-Twirl georganiseerd te Balen.

7.    Op zondag 8 november 2020 wordt er terug een Jeugdorkestenfestival georganiseerd.
       Deze keer in samenwerking met de KKH Verenigde Vrienden Hemiksem.
       Dit gaat door in zaal Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem. Inschrijvingen kunnen zich melden op antwerpen@vlamo.be 

8.    Op 6/12/2020 organiseren wij het tweejaarlijks BIGBANDFESTIVAL in cc. ’t Getouw te Mol.
       Dit festival gaat door in de vorm van een evaluatieconcert. Graag deelnemen ? Meldt u bij antwerpen@vlamo.be

ONDERSTEUNINGEN

Voor 2020 voorzien wij een verhoging van het aantal uren dat per orkest kan aangevraagd worden. Uw vereniging kan nu 14 uur ondersteuning door een deskundige aanvragen. Indien zij aan een evaluatieconcert of wedstrijd deelneemt, worden hier nog eens 2 uur aan toegevoegd te nemen binnen de 2 maanden voorafgaand aan het evaluatieconcert.


NIEUWS UIT DE MAJO-TWIRL WERELD

Er worden techniektrainingen voorzien op de volgende zondagen in 2020 : 16/2 – 8/3 – 5/4 – 3/5 en 24/5.
Op zaterdag 18 april is er een Twirldag in Antwerpen
Het provinciaal kampioenschap vindt plaats op 27 september 2020 in Balen.
Graag meer inlichtingen ? Contacteer krista_vanormelingen@yahoo.com       

JUBILEUMSUBSIDIE

Een vereniging die een jubileum viert van 25 jaar of een veelvoud hiervan, kan een jubileumsubsidie aanvragen via het trefpunt.
Deze subsidie is een waardebon van 250 euro voor aankoop van bladmuziek of orkestmateriaal in de door VLAMO Antwerpen aangeduide handelszaken.
en dient minstens 2 maanden op voorhand aangevraagd te worden op het trefpunt. De geschenkbon wordt steeds overhandigd door een VLAMO-vertegenwoordiger tijdens een publieke plechtigheid. Het reglement voor de jubileumsubsidie vindt U HIER

SENIORENORKEST

Het VLAMO seniorenorkest is in volle voorbereiding voor haar komende activiteiten. 
Voor 2020 staat al een concert met 3 seniorenorkesten gepland in Helmond (Nederland) en warmen zij zich op voor een concertreis met 3 concerten in juni naar de Moezel. Interesse om dit orkest te vervoegen? Kom dan vrijblijvend een kijkje nemen op de repetitie in het parochiecentrum van Lille, telkens van 13u30 tot 17u30 (met pauze). Onze dirigent Nico Neyens zal je van harte begroeten. 
Inlichtingen bij Willy De Wachter, 0473 96 54 18 of willy.de.wachter@telenet.be.