VLAMO Antwerpen in een 🎶 dop

Nieuwsbrief juni - juli 2020

NIEUWS UIT HET TREFPUNT

Het trefpunt in Westerlo, Boerenkrijglaan 61, is elke dinsdagvoormiddag (enkel telefonisch), woensdag en donderdag bemand/bevrouwd door onze trefpuntmedewerkster ILSE HOREMANS. Op de andere dagen worden de emails opgevolgd en de dringende zaken onmiddellijk behandeld.
De niet dringende zaken worden dan door Ilse behandeld op haar volgende werkdag. Het mailadres is nog steeds: antwerpen@vlamo.be
Wegens vakantie zal het trefpunt gesloten zijn van 16 juli tot 9 augustus en van 24 tot 28 augustus.
Dringende emails worden in deze periode eveneens opgevolgd.

NIEUWS UIT HET BESTUUR (vroeger Raad van Bestuur)

Op 22 juni kwam het bestuur voor de eerste maal na de Corona-onderbreking terug samen.
We mochten de nieuwe bestuursleden Nancy Van Dyck en Hilde Broeckx verwelkomen.
Verder konden we ook melden dat Florian Smeyers gecoöpteerd werd in het Centraal Bestuur.


CORONA MAATREGELEN

Vlamo Centraal heeft de verschillende maatregelen en fases van de Veiligheidsraad op de voet gevolgd en deze via facebook en de website gecommuniceerd.
Er werd tevens een “leidraad voor een veilige heropstart” en een “draaiboek.checklist” aangemaakt. Deze worden aangepast telkens er een nieuwe fase ingaat.
Je kan ze via voorgaande linken terugvinden. Hou ook de sociale media hierover in het oog.
De minister voor Cultuur, Jan Jambon, heeft een noodfonds ter beschikking gesteld van de gemeenten. Per Vlaamse gemeente werd een bedrag ter beschikking gesteld van de gemeentebesturen voor jeugd, cultuur en sport. Via deze link kan je zien hoeveel jullie gemeente krijgt uit dit fonds. Elk gemeentebestuur kan vrij kiezen hoeveel ze uit die pot aan welke vereniging overmaken. Daarom is het belangrijk dat onze orkesten contact opnemen met hun gemeentebestuur om te zorgen dat zij hun deel krijgen! 
In samenwerking met onze koepel “De Federatie” werd een document en voorbeeldbrief opgesteld (link). Gebruik ze bij jullie contacten met uw gemeentebestuur.
 

BELANGRIJKE OPMERKING !!

Zeer regelmatig ondervinden wij dat aanvragen te laat worden ingediend om nog fatsoenlijk afgehandeld te kunnen worden.
Hierbij nog eens de deadlines :

•    Aanvraag eretekens : minimum 1 maand op voorhand
•    Aanvraag ondersteuning door deskundige : minimum  1 maand op voorhand
•    Aanvraag muziekkamp/play-in : minimum 1 maand op voorhand (nu tijdelijk iets korter)
•    Aanvraag jubileumsubsidie : minimum 2 maanden op voorhand
•    Aanvraag inrichten evaluatieconcerten : minimum  3 maanden op voorhand

Gezien de werklast voor het trefpunt worden vanaf nu GEEN UITZONDERINGEN meer toegestaan.NIEUW!

Er werden nieuwe reglementen uitgewerkt voor de “EVALUATIECONCERTEN ” en voor “JEUGDORKESTENFESTIVALS”.
Deelnemende orkesten ontvangen een all-in vergoeding van 600 euro. Je leest er hier alles over. 
Een vereniging die een evaluatieconcert wenst te organiseren, ontvangt hiervoor een forfaitaire onkostenvergoeding van 300 euro. 


JAARPLAN 2020 - in zoverre mogelijk wegens Corona

Mogelijkheden tot optreden en/of organiseren: 
Volgende evaluatieconcerten werden reeds gepland: 

 • Op zondag 11 oktober 2020 in CC De kadans te Wuustwezel. Organisator Concordia Gooreind - nog 3 plaatsen vrij!
 • Op zondag 25 oktober 2020 in het O.C. van Kasterlee. Organisator De Kemp’ner Muzikanten - VOLZET!
 • Op zondag 15 november 2020 in de Akerzaal in Ekeren. Organisator KH Labore et Constantia - nog 2 plaatsen vrij!
 • Op zondag 22 november 2020 in de parochiezaal van Wiekevorst. Organisator Brass Band Heist nog 3 plaatsen vrij!

Inschrijven via antwerpen@vlamo.be met het voorziene formulier.

Te noteren! Evaluatieconcerten staan steeds open voor alle disciplines.
Het reglement 'evaluatieconcerten en het 'Antwerps addendum'. 

 • De Cultuurmarkt in Antwerpen (eerst voorzien op 30 augustus 2020) zal NIET plaatsvinden. 
 • Op zondag 22 november 2020 wordt de provinciale wedstrijd MajoTwirl georganiseerd te Balen. (onder voorbehoud)
 • Op zondag 8 november 2020 wordt er terug een Jeugdorkestenfestival georganiseerd.
  Deze keer in samenwerking met de KKH Verenigde Vrienden Hemiksem. Dit vindt plaats in zaal Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem.
  Inschrijven via antwerpen@vlamo.be. Zoals steeds worden de deelnemers verzocht een thema uit te werken voor hun optreden. Dit jaar kozen we voor 'de Seizoenen'. Er kunnen nog 8 verenigingen deelnemen.
  Bekijk zeker het reglement jeugdorkestenfestival. 
 • Op zondag 6 december 2020 organiseren wij het tweejaarlijks Bigbandfestival in cc ’t Getouw te Mol. Dit festival gaat door in de vorm van een evaluatieconcert. Graag deelnemen? Aanmelden via antwerpen@vlamo.be. 


ONDERSTEUNINGEN

Voor 2020 voorzien wij een verhoging van het aantal uren dat per orkest kan aangevraagd worden.
Je vereniging kan nu 14 uur ondersteuning door een deskundige aanvragen. Indien je aan een evaluatieconcert of wedstrijd deelneemt, worden hier nog eens 2 uur aan toegevoegd te nemen binnen de 2 maanden voorafgaand aan het evaluatieconcert.


TIJDELIJKE ONDERSTEUNING VOOR MUZIEKKAMPEN ZONDER OVERNACHTING

Met het oog op een veilige muzikale (na)zomer biedt VLAMO verenigingen? tijdelijk? ondersteuning voor muziekkampen zonder overnachting, en dit tot eind 2020 . 
De voorwaarden zijn: 
• Het kamp duur minstens 2 (opeenvolgende) dagen.
• Er wordt minstens 5 u. per dag gerepeteerd en/of minstens 10 u. over het hele verblijf.
• Het kamp vindt plaats op een locatie die verschilt van de gewone repetitieruimte. 
In plaats van een bewijs van overnachting dient een bewijs van reservatie ingediend te worden, naast de andere nodige formulieren.
Alle andere bepalingen in het reglement blijven gehandhaafd.


SENIORENORKEST

Het VLAMO seniorenorkest ligt momenteel stil wegens de corona-problemen. Over de heropstart wordt later beslist. 
Inlichtingen bij Willy De Wachter, 0473 96 54 18 of willy.de.wachter@telenet.be.