Evaluatieconcert voor ensembles

REGLEMENT EVALUATIECONCERTEN VOOR KLEINE ENSEMBLES

dit event werd verplaatst naar 2022

VLAMO ANTWERPEN vzw. organiseert in 2021 een evaluatieconcert voor kleine ensembles. 

Plaats en datum worden later meegedeeld via  “VLAMO Antwerpen in een notendop”.


Het evaluatieconcert staat open voor kleine ensembles van alle disciplines en alle genres,
die bestaan uit minimum 3 en maximum 12 muzikanten en dienen lid te zijn van VLAMO
via hun moedervereniging of als zelfstandige vereniging.
Een lid van een ensemble kan slechts in 1 ensemble deelnemen.
Er kunnen maximaal 13 ensembles deelnemen.
Datum/uur van inschrijving (emailbericht) zijn bepalend voor de volgorde van optreden.
Een aangesloten vereniging mag maximum 2 ensembles inschrijven.
Evenwel wordt het tweede ensemble op de reservelijst geplaatst om voorrang te kunnen
verlenen aan verenigingen die slechts 1 ensemble inschrijven.
Zij verzorgen een vrij gekozen programma dat minimum 15’ en maximum 20’ duurt.
Elk ensemble zorgt voor zijn eigen instrumentarium.
In de mate van het mogelijke zal een piano voorzien worden.
Er wordt geen geluidsversterking ter beschikking gesteld.

Een team van 2 evaluatoren bezorgt het ensemble een geschreven beoordeling.

Het ensemble betaalt bij inschrijving een waarborg van € 100 via een overschrijving
op het rekeningnummer BE48 7330 0930 2027 van VLAMO Antwerpen vzw.
De inschrijving tot deelname is pas definitief na ontvangst van deze waarborg.
Voornoemd bedrag zal terugbetaald worden na werkelijke deelname aan het evaluatieconcert,
of na een annulatie ten laatste twee maanden vóór het evaluatieconcert.
Er wordt een onkostenvergoeding voorzien van 400 euro voor ensembles tussen 8 en 12 muzikanten. Ensembles tussen 3 en 7 muzikanten ontvangen een onkostenvergoeding van 200 euro.
Deze vergoedingen worden uitbetaald op de rekening van de moedervereniging (VLAMO lidnummer)
VLAMO Antwerpen voorziet in de betaling van de auteursrechten (Sabam/Unisono).
De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van de regelgeving
met betrekking tot de auteurs- en reproductierechten.

Inschrijven kan d.m.v. een eenvoudig emailbericht te sturen naar het trefpunt in Westerlo op antwerpen@vlamo.be.
In dit bericht vermeldt men :
-    Naam van het ensemble 
-    VLAMO lidnummer 
-    Aantal uitvoerders 
-    Verantwoordelijke persoon met naam – voornaam – adres – gsm-nummer
-    Soort ensemble (kopers, snaar, hout, accordeons etc…..)
-    Uitbetaling op rekening nr. ……………..op naam van vereniging …………

Het Bestuur van VLAMO ANTWERPEN vzw beslist over discussies in het al dan niet naleven van dit reglement.

Goedgekeurd op de Bestuursraad VLAMO ANTWERPEN vzw. d.d. 18/8/2020