Ondersteuning

EVALUATIECONCERTEN 2020


Eén van de doelstellingen van VLAMO is kwaliteitsverhogend te werken, door de vereniging hiervoor de nodige tools ter beschikking te stellen.

Evaluatieconcerten zijn hiervoor uiterst geschikt.

VLAMO Antwerpen organiseert in samenwerking met een lokale vereniging jaarlijks evaluatieconcerten. Hierbij is het de bedoeling na het concerteren een feed-back te krijgen van een evaluatieteam, bestaande uit door VLAMO erkende deskundigen. Wens je een evaluatieconcert te organiseren of er gewoon aan deel te nemen, bekijk dan het volledig reglement en aanvraagformulier.

Verenigingen die zich wensen kandidaat te stellen voor de inrichting van een evaluatieconcert kunnen zich melden bij het VLAMO-trefpunt te Westerlo: T 014 54 55 90 – e-mail: antwerpen@vlamo.be.
Een verantwoordelijke van de werkgroep neemt dan zo vlug mogelijk contact op om verdere afspraken te maken. 

 

Artistieke ondersteuning

VLAMO Antwerpen stelt voor iedere vereniging 14 uur artistieke ondersteuning ter beschikking. Neem je deel aan een VLAMO wedstrijd dan kan je 2 extra uren gebruiken. Indien het totaal ter beschikking gestelde uren opgebruikt zijn, kunnen we geen nieuwe aanvragen aanvaarden. Hier geldt de regel, eerst is eerst.

Meer uitleg, de lijst van aangestelde deskundigen en alle nodige formulieren vind je via deze link 

 

Jubileumsubsidie

Bestaat jullie vereniging 25 jaar of een veelvoud hiervan, dan kunnen jullie bij VLAMO Antwerpen een Jubileumsubsidie aanvragen.

Het reglement en aanvraagformulieren vinden jullie via de geactiveerde link.

Opgelet, de aanvraag moet ons minimuum 2 maand voor de festiviteiten bereiken.